Nieuwe contributietarieven per 1 juli 2018

Beste leden van AZL,

Per 1 juli 2018 wordt de kwartaalcontributie met 2% verhoogd. De reden hiervoor is de stijging van de badhuur van de verhuurder.
Voor leszwemmen komt dit neer op een verhoging van € 0,48 per maand. Voor wedstrijdzwemmen is dit € 0,50 en voor polo € 0,67.

Ondanks deze tariefverhoging blijft AZL tot de goedkoopste aanbieders behoren van zwemles en zwemsporten in regio Haaglanden.
Onder downloads op onze site vindt u een overzicht van de nieuwe tarieven voor leden en leden met Ooievaarspas

Houdt u hier rekening mee bij de eerstvolgende incasso begin juli. 

Bestuur AZL