Geslaagden KNZB cursus zweminstructeur

Een jaar na de start van de KNZB opleiding zweminstructeur niveau 2, zijn maar liefst 10 AZL-ers
geslaagd voor de opleiding. Medio januari haalde de laatste cursist het felbegeerde diploma zweminstructeur.

Met dit diploma mogen de instructeurs onder supervisie van een zweminstructeur niveau 3 alle lessen
voor het Nationaal Zwemdiploma (Zwem-ABC) geven. Tijdens de opleiding hebben ze geleerd om zelfstandig
verschillende zwemlessen te geven vanaf watergewenning in bad 1 tot en met het C-diploma. De opleiding
bestond uit een afwisselende mix van theorie- en praktijklessen, werkopdrachten en drie proeven van bekwaamheid.
Deze drie proeven van bekwaamheid hadden betrekking op zelfstandig lesgeven, assisteren bij diplomazwemmen
en assisteren bij niveautesten. Alle drie de proeven van bekwaamheid werden beoordeeld door een KNZB-examinator. 

Na de afronding van deze opleiding heeft AZL maar liefst 23 gediplomeerde zwemjuffen en zwemmeesters in het team.

zi2geslaagd

Van linksboven naar rechtsonder op de foto: Ank Vos, Marianne Geervliet, Peter Bussink,
Thomas Rimmelzwaan, Mariëlle Ras, Stanley Dennen, Inge Wesseling en Ton de Kwant. 

Daarnaast zijn ook Rebecca Rimmelzwaan en Judith Janssen geslaagd voor de opleiding.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd. Wat een fantastisch goede prestatie!

Commissie Elementair Zwemmen