Testen en diplomazwemmen

Wanneer kan uw kind diplomazwemmen? Hoe wordt er bepaald of uw kind er klaar voor is? Daarover vindt u meer informatie op deze pagina.

 

Testen en diplomazwemmen, hoe gaat dat bij AZL?


Testen voor het A-diplomanpz social media logo 240x300

Drie maal per jaar is er een testdag. Op deze dag wordt getest of uw zoon of dochter aan alle eisen voldoet voor het A-diploma. AZL heeft de licentie Nationale Zwemdiploma's en voldoet daarmee aan de strenge kwaliteitseisen die worden gesteld door de NRZ. De afstanden en kwaliteisteisen waaraan de zwemslagen moeten voldoen, worden dus niet door AZL bepaald. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NRZ. De exameneisen van het Zwem-ABC vindt u hier en de kledingeisen kunt u hier nalezen.


In het belang van het kind

Kinderen zijn verschillend en leren niet allemaal op dezelfde manier. In onze testmethode voor het diplomazwemmen houden we daar rekening mee. Een instructeur die de groep niet (zo goed) kent, test alle leerlingen op de eisen van het diploma. Wij doen dit omdat we geloven dat vreemde ogen dwingen. De resultaten van de test, vergelijkt de instructeur met de vorderingen van uw kind tijdens de zwemlessen.

Wanneer de testresultaten sterk afwijken van de prestaties tijdens de zwemlessen, dan wordt altijd overlegd met de eigen meester of juffrouw. Hij of zij kent uw kind het beste en maakt een inschatting of het aan alle eisen van het diploma kan voldoen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de zenuwen (het is per slot van rekening het eerste diploma). Soms is het resultaat dat het kind er nog (net) niet aan toe is. De afstanden nog zijn te groot of de slag wordt nog niet goed beheerst. In dat geval bekijkt de instructeur of een extra oefenles het verschil kan maken.


Testen voor het B- of C-diploma

Nadat kinderen hun A-diploma gehaald hebben, is de opleidingsduur voor het B- en C-diploma een stuk korter. Soms komt het voor dat kinderen het zeil met het gat nog een beetje eng vinden of moeite hebben met de grotere afstanden. De meeste kinderen halen echter snel hun B- of C diploma. Daarom testen we kinderen voor B en C altijd. Net als bij het A-diploma zal dit in principe worden gedaan door een instructeur die normaalgesproken niet lesgeeft op de betreffende groep.

 

Testen voor de zwemvaardigheidsdiploma's

Na het C-diploma kunnen er bij AZL nog vele zwemdiploma's behaald worden, zoals de zwemvaardigheidsdiploma's. De opleidingsduur verschilt per diploma. Ook bij de zwemvaardigheidsdiploma's worden de kinderen altijd getest. In tegenstelling tot het aftesten bij het Zwem-ABC gebeurt dit bij de zwemvaardigheidsdiploma's niet altijd door een 'vreemde' instructeur.

Uw kind is geslaagd voor de test

Als uw zoon of dochter is geslaagd voor de test, ontvangt hij of zij een geel kaartje. Op vertoon van dit kaartje kunt u hem of haar opgeven voor het diplomazwemmen. U vult daarvoor het formulier in voor deelname aan het diplomazwemmen.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail.