Nieuwbouw Zwembad de Fluit

schetsontwerp nieuwbouw

Zwembad De Fluit is inmiddels 44 jaar oud en toe aan vernieuwing. In december 2011 werden twee mogelijkheden onderzocht; renovatie en nieuwbouw. Het onderzoek wees uit dat renoveren duurder is als nieuwbouw. Vervolgens is een plan voor de nieuwbouw opgesteld.
De gemeenteraad heeft mei 2013 ingestemd met het definitieve programma van eisen voor het nieuwe zwembad De Fluit. Er komt een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuter-/kleuterbad binnen en een waterspeeltuin buiten. Er komt geen buitenbad. De raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Bij de nieuwbouw is veel aandacht voor duurzame maatregelen zoals isolatie en installaties met hoog rendement, om energie te besparen. Gebruikers van het binnenbad kunnen tijdens de nieuwbouw gewoon blijven zwemmen.

De bouw van het zwembad

Het innovatieve aanbestedingstraject voor de nieuwbouw van zwembad De Fluit is klaar. BAM Utiliteitsbouw sluit het beste aan bij de eisen die gemeente Leidschendam-Voorburg stelt aan de bouw van een doelmatig en duurzaam zwembad. Naast het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad is BAM Utiliteitsbouw ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuwe zwembad. Duurzame maatregelen zoals isolatie en installaties met hoog rendement om energie te besparen, spelen daarbij een belangrijke rol.

Schetsontwerp

Op 9 april 2014 presenteerde BAM de eerste schetsontwerpen aan belangstellenden. Er is gekozen voor een compact krachtig ontwerp. De nieuwe ingang komt aan de kant van de Prinsensingel. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen met veel glas om gebruik te kunnen maken van de zon voor warmte en goed licht. Binnen in het zwembad is overzicht gecreëerd en sluiten de ruimtes zo goed mogelijk op elkaar aan. 
Loop door het zwembad heen door het bekijken van het flimpje Open deze link in een nieuw venster.