Waterpolo

waterpolo-1Waterpolo is een gezonde sport. Je traint met zwemmen al je spieren. Voor waterpolo is een goede conditie nodig. Het is echter niet nodig om deze conditie al meteen mee te nemen als je bij AZL komt. De conditie kan rustig opgebouwd worden tijdens de trainingen.

Leren samenwerken
Waterpolo is een teamsport. Een ploeg bestaat uit 7 veldspelers en maximaal 6 wisselspelers. Je ontwikkelt spelinzicht en daarbij leer je spelenderwijs samenwerken.

Fair en sportief
Waterpolo is niet, zoals wel eens wordt beweerd, harder of zwaarder dan andere balsporten. Waterpolo kenmerkt zich juist door de weinige blessures die spelers oplopen. Op dat punt is het één van de minst belastende sporten.

Meedoen en plezier hebben
Belangrijk is ook het samen plezier hebben tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten. AZL organiseert daarom ook leuke clubactiviteiten waaraan ieder lid kan deelnemen.

Voor jong en oud
AZL heeft in alle leeftijdsgroepen jeugd en senioren waterpoloteams in de competitie en trainingen. Vanaf het behalen van het B-diploma, kunnen jongens en meisjes bij AZL beginnen met waterpolo.

In zwembad De Fluit
De waterpolotrainingen zijn in zwembad de Fluit in Leidschendam op de volgende dagen en tijden:

Dag   Tijd   Voor wie
Maandag   18:45 tot 19:30
  19:30 tot 20:45
  20:45 tot 22:00
  Aspiranten E & D
  Aspiranten C & B
  Senioren heren
Donderdag   20:00 tot 20:45   Aspiranten D/C en heren conditietraining
Vrijdag   18:15 tot 19:15
  19:15 tot 20:00
  Aspiranten E, D en C conditietraining
  Senioren heren en aspiranten A en B conditietraining

Kennismaken
Om je kennis te laten maken met de waterpoloafdeling kan je gratis 3 keer op maandagavond meetrainen.

Informatie
Voor meer informatie kan je natuurlijk terecht tijdens onze trainingen, of stuur een e-mail naar waterpolo@azl.nu.

waterpolo-2