Erelid Theo Kortman overleden

Het is met groot verdriet dat wij hebben vernomen dat Theo Kortman is overleden.
Theo was als vrijwilliger actief bij AZL vanaf de oprichting in mei 1969. 
Hij is jarenlang actief geweest bij zwemwedstrijden, leszwemmen en het recreatief zwemmen.
Als vrijwilliger heeft hij in tientallen rollen meegeholpen bij het laten groeien van AZL.
Theo werd door de ALV al in 1979 benoemd tot erelid vanwege zijn buitengewone inspanningen.

Op donderdag 4 januari vanaf 19:00 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen.
Vrijdag 5 januari vanaf 12:00 uur is er een dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de crematie.
Meer informatie en het adres kunt u vinden in de rouwkaart van Theo Kortman.

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur AZL